Hulp(middelen) & ondersteuning

U heeft hulp nodig bij alledaagse activiteiten. Maar welke oplossingen zijn er? En welke past het best bij u? Het sociaal wijkteam helpt u graag.

  • Langer thuis wonen

    Bent u zich aan het voorbereiden op het ouder worden of checkt u de mogelijkheden die er zijn voor uw (schoon)ouders of buren?

  • Persoonsgebonden budget & zorg in natura

    Als uw kind hulp nodig heeft of u hebt zelf hulp nodig door ziekte, handicap of ouderdom, dan kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente. U kunt dan in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of een combinatie hiervan.

  • Eigen bijdrage (Wmo)

    Als u ondersteuning krijgt van de gemeente, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, een individuele scootmobiel of een aanpassing in uw woning.