Eigen bijdrage (Wmo)

Als u ondersteuning krijgt van de gemeente, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, een individuele scootmobiel of een aanpassing in uw woning.

Wijzigingen Wmo in 2020

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wijziging heeft gevolgen voor de eigen bijdrage in 2020. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u de eigen bijdrage voortaan per maand, in plaats van per 4 weken.