Informatie gemeentearchief

Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek), uw woonhuis, een bedrijf of over de buurt waarin u woont. Of zoekt u informatie voor een werkstuk, scriptie of publicatie. Dan kunt u dat soms vinden in het archief van de gemeente.

Op de website van het Fries Archiefnet staat een overzicht van de inhoud van de archieven.

Tarief

Er zijn kosten verbonden aan archiefonderzoek, het laten maken van afschriften of kopieën of het afdrukken door microfiche leesafdruk. Wilt u een stuk uit het archief laten scannen of een kopie ontvangen dan zijn de kosten voor de eerste 10 pagina’s € 14,-. Daarnaast wordt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentearchief een tarief van € 10,- per besteed kwartier in rekening gebracht.

Waar bent u naar op zoek?

 • Archief persoonsgegevens

  Bent u op zoek naar persoonsgegevens? Of doet u een stamboomonderzoek? Hoe begint u aan zoiets?

 • Archief bouw- en milieugegevens

  Zoekt u bouwtekeningen, bouw- of milieuvergunningen? U kunt afschriften (kopieën) van verleende bouw- en milieuvergunningen, inclusief bouwtekeningen, als digitaal bestand ontvangen. Dit kan belangrijk zijn wanneer u wilt verbouwen. U ontvangt het complete dossier, voor zover het openbaar is.

 • Archief overige gegevens

  Wilt u andere informatie uit het archief?

 • Archief van websites

  Bent u op zoek naar een oud nieuwsbericht, een raadsbesluit van een tijd terug of een foto uit onze gemeente? We hebben een aantal digitale archieven waar u doorheen kunt bladeren.