Jeugd & gezin

Kinderen verdienen een goede start. De gemeente coördineert alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en jeugdbescherming. Per gezin komt er één plan. Dit betekent dat kinderen en gezinnen snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals.

Als uw kind jeugdhulp nodig heeft of de indicatie voor hulp loopt af, dan kunt u daarvoor terecht bij het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam helpt u en uw kind(eren) bij het vinden van passende hulp en die hulp voor u inschakelen.

Spoed?

Is er nu acuut iets aan de hand? Kijk wie u altijd kunt bellen.

Jong.fm

JongFM is de naam van het jongerenwerk in de gemeente De Fryske Marren. Je komt ons vast tegen op plekken waar je veel bent. Zoals in je jeugdhonk, op straat of op school. We praten graag met je over onderwerpen die jij belangrijk vindt, wat je bezighoudt en waar je je zorgen over maakt. We hopen natuurlijk dat jij ook met ons wilt praten. Zo doen we ideeën op voor activiteiten en projecten.

Ga naar de website van jong.fm.

 • Kinderopvang

  Als u een kinderopvang wilt starten, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Daarnaast moet u  voldoen aan zaken als bestemmingsplan en gebruikersvergunning. U meldt uw kinderopvang aan bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Daarna kunt u zich bij ons inschrijven. Op de website www.rijksoverheid.nl/kinderopvang leest u alles over het starten van een kinderopvang.

 • Algemene informatie over de jeugdwet

  Hier vindt u korte factsheets met informatie over de jeugdwet.

 • Dyslexiezorg

  In gemeente De Fryske Marren is deze zorg regionaal ingekocht. Op de pagina over dyslexiezorg kunt u informatie vinden over wat er gebeurt wanneer er een vermoeden is van dyslexie.

 • Leerplicht

  Je staat sterker in de maatschappij met een goede opleiding en een diploma op zak. Daarom is er in Nederland de leerplicht. Dit betekent dat iedereen tot zijn achttiende verjaardag naar school moet. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden is een kind leerplichtig. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Hier zit geen dag tussen. De kwalificatieplicht eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 is geworden.

 • Opvoeden en opgroeien

  Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Er zijn diverse websites en organisaties die u daarbij kunnen helpen.

 • Specialistische jeugdhulp

  Als u via het sociaal wijkteam, specialist of uw huisarts een verwijzing heeft gekregen voor jeugdhulp, kunt u samen een zorgaanbieder kiezen.