Geboorteaangifte

Als een kind geboren is, moet geboorteaangifte worden gedaan in de gemeente waar het kind geboren is.

Zowel de moeder, de vader of duomoeder kan aangifte doen. Lukt dat niet? Dan kan een ander persoon die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen.

Geboorteaangifte op het gemeentehuis of servicepunten

Om aangifte te doen neemt u uw eigen geldige identiteitsbewijs mee en het geldige identiteitsbewijs van de moeder. Als het van toepassing is neemt u mee:

  • erkenningsakte;
  • akte van naamskeuze;
  • trouwboekje;
  • bewijs ‘onbekende donor’ van de Stichting donorgegevens.

Wanneer moet u geboorteaangifte doen?

Er zijn drie regels van toepassing:

  • binnen 3 dagen na de geboorte
  • als de laatste dag in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt als laatste dag de eerstvolgende werkdag
  • binnen de termijn zijn minimaal twee werkdagen

In een standaard week:

geboortedag uiterlijke aangifte dag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag