Registratie levenloos aangegeven kind Basisregistratie Personen

Is uw kindje levenloos ter wereld gekomen of kort na de geboorte overleden? Dan is het mogelijk om hem of haar te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan ook met terugwerkende kracht. Registratie kan op uw verzoek en is niet verplicht. Voor ieder kindje wordt eerst een akte opgemaakt. Vervolgens kunt u uw kind laten opnemen in de Basisregistratie.

U doet uw verzoek persoonlijk

Het verzoek voor registratie van uw kind in de BRP is een uiterst persoonlijk verzoek. U kunt dit verzoek alleen voor uzelf doen in de gemeente waar u woont en niet voor een eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen. Uw kind wordt namelijk alleen op uw persoonslijst in de BRP bijgeschreven. Na registratie kunt u de gegevens van uw kind inzien op MijnOverheid.

Registreren op het gemeentehuis of servicepunten

U kunt uw verzoek tot registratie van uw kind indienen tijdens onze openingstijden op het gemeentehuis in Joure of onze servicepunten in Balk of Lemmer.

Wat neemt u mee?

  • de akte die van uw kind is opgemaakt (akte van de burgerlijke stand);
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs;
  • eventueel trouwboekje of partnerschapsboekje (in verband met bijschrijven kind).

Akte burgerlijke stand

Voor de registratie in de BRP is een akte van de burgerlijke stand nodig. Mocht u niet in het bezit zijn van deze akte, dan kunnen wij voor u nagaan of die in het verleden is opgemaakt. Als de akte ontbreekt, dan kan deze alsnog worden opgemaakt in de gemeente waar het kindje is geboren. Wanneer er in de (oude) akte geen naamsvermelding staat, dan kunnen wij op uw verzoek alsnog de naam van uw kind opnemen. Op verzoek kunnen wij uw kind daarnaast bijschrijven in uw trouw- of partnerschapsboekje. Wanneer u niet in het bezit bent van een akte neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hierbij helpen.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.