Kwijtschelding aanvragen

Kunt u onze belastingaanslag niet betalen omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen (spaargeld of bezittingen)? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding aanvragen kan voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de onroerendzaakbelasting.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

Voor bijna de hele gemeente De Fryske Marren vraagt u kwijtschelding aan via het Noordelijk Belastingkantoor. Alleen voor de wijk Lemstervaart in Lemmer gaat de kwijtschelding via GBLT.

Kwijtschelding via het Noordelijk Belastingkantoor

Kwijtschelding aanvragen kan digitaal. Log in bij Noordelijk Belastingkantoor via DigiD. U kunt uw aanvraag ook op papier doen. Het papieren formulier vraagt u aan via het contactformulier van het Noordelijk Belastingkantoor of telefonisch via 088 - 787 9000.

Kwijtschelding via GBLT (alleen voor inwoners van de wijk Lemstervaart in Lemmer)

Kwijtschelding aanvragen kan digitaal. Log in bij Mijn Loket van GBLT via DigiD. U kunt uw aanvraag ook op papier doen. Het papieren formulier vraagt u telefonisch op bij GBLT via 088 - 064 55 55.

Automatische toetsing kwijtschelding

Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding ontvangen en toestemming gegeven voor een bestandsvergelijking? Dan is het mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt. Is dit het geval? Dan ontvangt u hierover een brief. U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. De kwijtschelding is nog niet op uw belastingaanslag verwerkt.

Komt u niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding?

Als uw verzoek tot kwijtschelding niet automatisch wordt toegewezen kunt u toch recht hebben op kwijtschelding. Hiervoor is extra onderzoek nodig. Om te beoordelen of u toch in aanmerking komt voor kwijtschelding dient u een verzoek om kwijtschelding in. Eigen woning bezitters en personen die een zelfstandig beroep uitoefenen of een onderneming voeren zijn uitgesloten voor automatische toetsing kwijtschelding.

Kwijtschelding voor ondernemers

Het is mogelijk om als ondernemer in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor privébelastingen (belasting op de woning en niet op het bedrijfspand).

Uitstel van betaling tot de beslissing is genomen

Tijdens de afhandeling van uw verzoek is er uitstel van betaling. Dit gaat in op het moment dat de gemeente is ingelicht over uw aanvraag. U betaalt dus niets totdat er een beslissing op uw verzoek voor kwijtschelding is genomen.

Maakt u gebruik van automatische incasso?

De invordering van de termijnbedragen wordt stopgezet tot de beslissing. Als er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt dan gelijkmatig verdeeld over de resterende incasso maanden van het jaar.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek?

U maakt bezwaar tegen de beslissing bij het Noordelijk Belastingkantoor of het GBLT. U vertelt waarom u het niet eens bent met de beslissing. U voegt hier uw bewijsstukken toe.

Hulp bij het aanvragen: