Kwijtschelding aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Of u dat krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Via Hefpunt (woont u in de wijk Lemstervaart in Lemmer? Lees dan verder onder het kopje "via GBLT")

Alleen wanneer u uw aanslag waterschapslasten heeft ontvangen kunt u uw digitale aanvraag indienen. Heeft u de gemeentelijke aanslag eerder ontvangen? Wacht dan met de digitale aanvraag totdat u ook uw aanslag waterschapslasten heeft ontvangen.

Ontvangt u ieder jaar alleen een aanslag van de gemeente?

Dan dient u een uitgebreid formulier in. Dit formulier kunt u bij de gemeente opvragen of afhalen of telefonisch aanvragen bij Hefpunt.

Via GBLT (alleen voor inwoners van de wijk Lemstervaart in Lemmer)

 • digitaal via “Mijn Loket” op de website van GBLT
 • telefonisch via telefoonnummer 088 - 064 55 55

Alleen wanneer u uw aanslag waterschapslasten heeft ontvangen kunt u uw digitale aanvraag indienen. Heeft u de gemeentelijke aanslag eerder ontvangen? Wacht dan met de digitale aanvraag totdat u ook uw aanslag waterschapslasten heeft ontvangen.

Meesturen

Stuur de documenten mee waar Hefpunt of GBLT om vragen. Zonder deze documenten kan niet beoordeeld worden of u recht heeft op kwijtschelding. U krijgt dan ook geen kwijtschelding.

Ontvangstbevestiging

U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging als Hefpunt of GBLT uw kwijtscheldingsverzoek hebben ontvangen. Heeft u geen bevestiging gekregen? Neem dan direct contact op met Hefpunt of GBLT.

Wanneer moet ik mijn verzoek om kwijtschelding indienen?

Uw verzoek moet binnen zes maanden na de dagtekening van de belastingaanslag bij Hefpunt of GBLT geregistreerd zijn.

Uitstel van betaling

De belastinginvordering wordt geblokkeerd zolang de behandeling van uw verzoek duurt. Dat gebeurt als:

 • Hefpunt of GBLT uw kwijtscheldingsformulier hebben ontvangen en geregistreerd;
 • én de gemeente hierover hebben geïnformeerd.

Wat gebeurt er met mijn automatische incasso?

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan wordt de invordering van de termijnbedragen stopgezet. Als er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. Het openstaande bedrag wordt dan gelijkmatig verdeeld over de resterende incasso maanden van het jaar.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing (beschikking) van uw verzoek? Stuur binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking een brief naar Hefpunt of GBLT. U vertelt hierin waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Automatische toetsing kwijtschelding

Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding ontvangen en toestemming gegeven voor een bestandsvergelijking? Dan bestaat de mogelijkheid dat u automatisch kwijtschelding krijgt. Als dit het geval is dan ontvangt u een aanslag waarop het bedrag van de kwijtschelding is verwerkt. U hoeft in dat geval niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Eigen woning bezitters en personen die een zelfstandig beroep uitoefenen of een onderneming voeren zijn uitgesloten voor automatische kwijtschelding.

U komt niet in aanmerking voor automatische kwijtschelding? 

Als uw verzoek tot kwijtschelding niet automatisch wordt toegewezen, u ontvangt hiervan schriftelijk bericht, kunt u toch recht hebben op kwijtschelding. Hiervoor is extra onderzoek nodig. Om te beoordelen of u toch in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u een verzoek om kwijtschelding bij Hefpunt of GBLT indienen.

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen, als:

 1. U in het bezit bent van een auto die meer waard is dan de drempelwaarde van € 2.269,00. Behalve als de auto om medisch aantoonbare redenen of voor uw werk onmisbaar is. Het kan ook voorkomen dat de waarde door een openstaande autofinanciering onder de genoemde drempel valt.
 2. U in het bezit bent van een eigen woning waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek.
 3. U de gemeentelijke belastingaanslag langer dan 6 maanden geleden heeft betaald.
 4. Het tegoed op al uw bank-, giro- en spaarrekeningen bij benadering samen hoger is dan het totaal van: de uitkeringsnorm Participatiewet plus één maand huurtoeslag plus één maand zorgtoeslag.
   

Verzoek om kwijtschelding voor ondernemers

Het is mogelijk om als ondernemer in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Kwijtschelding is alléén mogelijk voor belastingen die geen verband houden met de uitoefening van de onderneming. Met andere woorden het moet gaan om privébelastingen.
 • Ondernemers vragen kwijtschelding aan via Mijn Hefpunt. Daarnaast hebben wij het formulier “extra vragen voor ondernemers” nodig.