Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is de afstand naar de school te groot of kan het kind door een structurele handicap niet zelfstandig naar school.

  • Leerlingenvervoer aanvragen

    U heeft misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Om hiervoor in aanmerking te komen doet u een aanvraag leerlingenvervoer.

  • Leerlingenvervoer wijziging

    Geef een wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u in ons wijzigingsformulier leerlingenvervoer. Een wijziging in uw situatie of de situatie van uw kind kan invloed hebben op het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld een school-, adres- of inkomenswijziging of het stopzetten van het leerlingenvervoer.

  • Opstapplaatsen leerlingenvervoer

    Dagelijks rijden er ongeveer 50 taxi’s heen en weer binnen en buiten de gemeentegrenzen naar 44 verschillende scholen. Uw kind kan gebruik maken van een centrale opstapplaats.