Leerlingenvervoer aanvragen

U heeft misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Om hiervoor in aanmerking te komen doet u een aanvraag leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt het leerlingenvervoer digitaal aan. Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uw DigiD inloggegevens.Logo DigiD
  • De adresgegevens van de school.
  • Uw inkomensverklaring van belastingjaar 2017 (van u en uw eventuele partner).

Leerlingenvervoer aanvragen schooljaar 2019-2020

 

Eigen bijdrage leerlingenvervoer

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Hieronder leest u voor de aanvraag voor het schooljaar 2019-2020 hoe hoog de eigen bijdrage is en hoeveel u moet betalen in welke situatie.

Was uw inkomen in 2017 lager dan € 26.550,-?

Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U stuurt een inkomensverklaring van 2017 mee van u en uw eventuele partner. Dat kan als bijlage bij het digitale formulier of per post achteraf.

Was uw inkomen in 2017 hoger dan € 26.550,-?

Dan betaalt u een drempelbedrag, ter hoogte van € 560,-. U betaalt dit bedrag wanneer uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt en uw inkomen hoger is dan € 26.550,-.

Verdient u meer dan € 35.500,- en is de afstand tussen uw woning en de (reguliere) basisschool meer dan 20 kilometer?

Dan wordt er naast het drempelbedrag van € 560,- een eigen bijdrage op basis van uw draagkracht gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage leest u op de website van het VNG. U stuurt een inkomensverklaring van 2017 (voor het schooljaar 2019-2020) mee van u en uw eventuele partner.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier.