Mantelzorg

Zorgt u voor een ouder, een chronisch zieke partner of kind met een beperking? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorgers bent u onmisbaar voor uw omgeving én voor de samenleving.

  • Mantelzorgwaardering aanvragen

    Gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Met het jaarlijkse mantelzorgcompliment willen wij onze waardering hiervoor laten zien. Op de pagina mantelzorgwaardering aanvragen leest u meer over hoe u het bedrag aanvraagt en welke criteria wij gebruiken.

  • Mantelzorgondersteuning

    Ook in onze gemeente zijn veel mantelzorgers actief. De gemeente hecht hier veel waarde aan. Wij willen de mantelzorgers daarom zo veel mogelijk informeren, voorlichten en ondersteunen. Punt Twa, de mantelzorgmakelaar en ook het sociaal wijkteam werken zoveel mogelijk samen om de informatievoorziening, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te regelen. Op de pagina mantelzorgondersteuning leest u hoe u met hen in contact kunt komen.