Mantelzorg

Zorgt u voor een ouder, een chronisch zieke partner of kind met een beperking? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorgers bent u onmisbaar voor uw omgeving én voor de samenleving.

  • Mantelzorgwaardering aanvragen

    De mantelzorgwaardering is onze blijk van waardering voor mantelzorgers. Deze waardering is in De Fryske Marren € 150,-. Aanvragen kan van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

    Meer info
  • Mantelzorgondersteuning

    Ook in onze gemeente zijn veel mantelzorgers actief. De gemeente hecht hier veel waarde aan. Wij willen de mantelzorgers daarom zo veel mogelijk informeren, voorlichten en ondersteunen. Sociaal Werk De Kear, de mantelzorgmakelaar en ook het sociaal wijkteam werken zoveel mogelijk samen om de informatievoorziening, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te regelen. Op de pagina mantelzorgondersteuning leest u hoe u met hen in contact kunt komen.

    Meer info