Mantelzorgwaardering aanvragen

Bent u mantelzorger? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering. Dit is onze blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers. In 2019 bestaat de Mantelzorgwaardering in De Fryske Marren uit een financiële waardering van € 150,-. Aanvragen kan van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Mantelzorgwaardering aanvragen

U kunt als mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen als u aan de criteria voldoet die u in onderstaande opsomming vindt. De mantelzorgwaardering maken wij over naar de mantelzorger.

Mantelzorgwaardering aanvragen
 

Mantelzorgwaardering op papier aanvragen?

U vult het aanvraagformulier mantelzorgwaardering in. Stuur het aanvraagformulier per post of e-mail naar ons toe.
 

Mantelzorgwaardering, ook voor u?

U komt voor de mantelzorgwaardering in aanmerking als:

  • de mantelzorger en/of zorgvrager woont in gemeente De Fryske Marren;
  • de mantelzorger langer dan zes maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg verleent en 18 jaar of ouder is;
  • de mantelzorger taken verricht die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Deze hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk aan: persoonlijke verzorging of psychische begeleiding;
  • de mantelzorger geen betaalde mantelzorger of een zorgvrijwilliger is: de mantelzorger kan niet op elk gewenst moment stoppen met mantelzorgen;
  • er tussen twee aanvragen minimaal een kalenderjaar zit. Heeft u bijvoorbeeld in september 2018 mantelzorgwaardering aangevraagd? Dan mag u in september 2019 de waardering voor 2019 aanvragen.

De aanvraag mantelzorgwaardering voor 2019 moet uiterlijk 31 december 2019 bij ons binnen zijn.