Mijn containers

Foto van containersOp deze pagina leest u meer over de minicontainers die u in gebruik heeft. Op de afvalkalender staat wanneer de containers geleegd worden. Hoe de inzameling van oud papier is geregeld leest u ook op de afvalkalender.