Parkeerontheffing blauwe zones

In het centrum van Lemmer en Joure zijn op bepaalde tijden parkeerschijfzones ingesteld. Dit om zo effectief mogelijk om te gaan met de relatief schaarse parkeerruimte in het centrum. Hierdoor wordt de doorstroming op de parkeerplaatsen bevorderd en zijn de winkels en voorzieningen in het centrum van Joure en Lemmer goed bereikbaar voor het winkelend publiek.

Aanvragen parkeerontheffing

Het aanvraagformulier parkeerontheffing vindt u onderaan deze tekst. Lees in de beleidsregels wanneer u voor een ontheffing in aanmerking komt.

Verlenen ontheffing

We zijn terughoudend als het gaat om het verlenen van ontheffingen. Door elke ontheffing is er minder vrije parkeerruimte beschikbaar. Dit komt de effectiviteit van de parkeerschijfzones niet ten goede. In bepaalde omstandigheden kan toch behoefte zijn aan langparkeermogelijkheden. Hiervoor kan een ontheffing worden aangevraagd.

Kosten (leges)

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. Deze leges bedragen € 30,20. Hiervoor krijgt u een rekening thuis gestuurd.

Te downloaden: