Parkeerontheffing blauwe zones

In het centrum van Lemmer en Joure zijn op bepaalde tijden parkeerschijfzones ingesteld. Dit om zo effectief mogelijk om te gaan met de relatief schaarse parkeerruimte in het centrum. Hierdoor wordt de doorstroming op de parkeerplaatsen bevorderd en zijn de winkels en voorzieningen in het centrum van Joure en Lemmer goed bereikbaar voor het winkelend publiek.

Ontheffing

Terughoudend zijn we als het gaat om het verlenen van ontheffingen. Door elke ontheffing is er namelijk minder vrije parkeerruimte beschikbaar. Dit komt de effectiviteit van de parkeerschijfzones niet ten goede. In bepaalde omstandigheden kan toch behoefte zijn aan langparkeermogelijkheden. Hiervoor kan een ontheffing worden aangevraagd. In de beleidsregels onderaan deze tekst leest u wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Tevens kunt u hier een aanvraagformulier indienen.

Kosten (leges)

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. Deze leges bedragen € 30,20.