Landelijke aanpak adreskwaliteit Basisregistratie Personen (LAA)

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor u als inwoner én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP, die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Daarom voeren wij, in twijfelgevallen, controles uit.

Verhuizing doorgeven

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente. U kunt zelf uw adresgegevens controleren op MijnOverheid. Correcties kunt u doorgeven via www.defryskemarren.nl/verhuizen.

Meer gemeenten sluiten aan bij landelijke aanpak adreskwaliteit

Steeds meer gemeenten doen mee met de landelijke aanpak om de kwaliteit van adressen te verbeteren. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is onder andere adresfraude mogelijk of misbruik van toeslagen en het ontwijken van boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Een huisbezoek wordt pas gedaan bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zullen we dat melden. Bij voldoende bewijs zijn wij bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toe(s)lagen en andere regelingen.

Vragen?

Vragen over het adresonderzoek of huisbezoek? Of bent u slachtoffer van adresmisbruik? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 05 14 of stuur een mail via ons contactformulier.