Re-integratietrajecten

Gemeente de Fryske Marren kent een aantal re-integratietrajecten. Hieronder noemen we de meest voorkomende.

Pastiel

Pastiel is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, NV Empatec en de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Een medewerker van Pastiel bespreekt met u uw kansen op werk en hoe u die eventueel kunt verbeteren. Samen met de medewerker van Pastiel stippelt u de weg naar betaald werk uit. Om een goed beeld van uw mogelijkheden te vormen, gaat u na een kennismakingsbijeenkomst aan de slag. Voor informatie kunt u kijken op de website van Pastiel.

Wurkjouwer

Als de afstand tot de arbeidsmarkt op dit moment te groot is of er zijn andere belemmeringen, dan kunt u bij de Wurkjouwer een activeringstraject volgen. Vanuit dit traject kunt u doorstromen naar Pastiel voor begeleiding richting werk of kunt u doorstromen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Duomeren

Als u een grote(re) afstand heeft tot de arbeidsmarkt, kunt u meedoen in de maatschappij door het doen van vrijwilligerswerk. De medewerkers van het sociaal wijkteam kunnen u dan verwijzen naar Duomeren. Hierbij begeleidt een ervaren vrijwilliger u totdat uzelf een ervaren vrijwilliger bent.

Beëindiging uitkering, wel re-integratie?

Het kan zo zijn dat uw uitkering wordt beëindigd zonder dat u werk heeft gevonden. In dat geval wilt u misschien toch doorgaan met uw re-integratietraject. Dit recht heeft u. Neem contact op met de medewerkers van het sociaal wijkteam, zij kunnen u hier verder mee helpen.

Te downloaden: