Riool

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op de riolering. Voor klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u een melding doen.

  • Aanvraag aansluiting gemeenteriool

    U wilt een aansluiting op de openbare riolering. U kunt deze aanvraag gebruiken als er op uw verzoek een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt of als er een bestaande aansluiting moet worden gewijzigd.

  • Is uw riool verstopt?

    Bij een rioolverstopping maakt het uit wie de eigenaar van uw woning is. Bent u zelf woningeigenaar, huurt u een woning of woont u in het buitengebied? Per situatie verschilt de werkwijze.

  • Hoe voorkomt u een rioolverstopping?

    Het riool is bedoeld voor urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater. Vochtig toiletpapier is steviger dan gewoon toiletpapier en kan tot verstoppingen leiden. Gooi dat dus bij het restafval.