Sociaal wijkteam

Heeft u hulp nodig op het gebied van zorg & ondersteuning, werk & inkomen of jeugd & gezin, dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam. Samen zorgen we ervoor dat u de hulp krijgt die u nodig heeft.

Met welke hulpvraag kan ik terecht bij het sociaal wijkteam?

Komt u er zelf niet meer uit en heeft u ondersteuning nodig? Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het sociaal wijkteam. Bijvoorbeeld:

 • bij problemen met het huishouden, door ziekte;
 • bij een lichamelijke beperking;
 • bij eenzaamheid;
 • bij geldproblemen;
 • bij vragen over werk;
 • bij emotionele of psychische problemen;
 • bij woonproblemen;
 • als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving.

Contact met het sociaal wijkteam

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het sociaal wijkteam.

Digitaal

We hebben een eenvoudig contactformulier waarmee u ons een bericht kunt sturen.

Contactformulier sociaal wijkteam
 

Telefonisch contact

Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 05 14 (zonder kengetal).

Heeft u post?

Stuur naar: Gemeente De Fryske Marren, t.a.v. het sociaal wijkteam, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Hoe gaat het sociaal wijkteam te werk?

Wij vragen eerst wat u zelf nog kunt met behulp van familie, vrienden of buren. Daarna kijken we of er voorzieningen in uw buurt zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld vrijwilligers die u kunnen helpen. Als het nodig is, zorgt het sociaal wijkteam ervoor dat u gespecialiseerde professionele ondersteuning krijgt. Samen zorgen we ervoor dat u de hulp krijgt die u nodig heeft.

Wie zitten er in het sociaal wijkteam?

Het sociaal wijkteam bestaat uit professionele zorgverleners. Wie er ingeschakeld worden voor uw situatie, hangt af van uw (hulp)vraag. Het sociaal wijkteam werkt altijd met één regisseur en één plan. Daardoor werken hulpverleners mét elkaar, in plaats van langs elkaar.

Het expertiseteam

Het sociaal wijkteam wordt bijgestaan door een zogenaamd expertiseteam. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van zorg, werk en jeugd en is er om advies te geven aan het sociaal wijkteam. In het expertiseteam zitten specialisten van: GGZ Friesland, Hof en Hiem, REIK, Accare, Fier!, Jeugdhulp Friesland, Kinnik, Regiecentrum bescherming en veiligheid en VNN.

 • Ik maak me zorgen om .....

  Spoedvragen, crisis, een luisterend oor?

  Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Voelt u zich bedreigd of seksueel geïntimideerd? Wilt u anoniem met iemand ergens over praten? Kijk op deze pagina met wie u contact kunt opnemen.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Tijdens de gesprekken met het sociaal wijkteam is het verstandig om iemand mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een goede vriend of vriendin, een familielid of een buurvrouw. Ook kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen.