Soorten vergunningen

Soms heeft u een vergunning nodig van de gemeente om iets te mogen. Steeds vaker proberen we de regels te versoepelen. 

 • Carbidschieten

  Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Heeft u vorig jaar carbid geschoten en wilt u dit jaar weer carbidschieten op 31 december? Dan heeft u toestemming voor het gebruik van een locatie nodig. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid.

 • Omgevingsvergunning

  Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Via de omgevingsvergunning regelt u verschillende vergunningen in één keer. U hoeft dus maar één keer een aanvraag te doen.

 • Brandveiligheid

  Gebouwen moeten voldoen aan brandveiligheidseisen. Dat geldt ook voor andere plekken waar veel mensen zijn zoals feesttenten, jachthavens en festivalterreinen.

 • Collecteren

  Als u geld of goederen wilt ophalen voor een goed doel dan kunt u dat in onze gemeente doen zonder vergunning of melding.

 • Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet

  Gaat u (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen? Of organiseert u een evenement in de openlucht? Dan moet u ervoor zorgen dat uw activiteiten niet schadelijk zijn voor beschermde dieren, planten en natuur.

 • Kabels en leidingen

  De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte en verantwoordelijk voor de kabels en leidingen in de grond.

 • Gebruik openbare weg

  De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort een veilige procedure voor het afsluiten van de openbare weg. Wilt u in verband met (bouw)werkzaamheden tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan vraagt u dit bij ons aan. We noemen dit een aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel.

 • Monument verbouwen

  U bent eigenaar of huurder van een monument zoals een molen of een boerderij en wilt daar iets aan veranderen. Uw wilt bijvoorbeeld restaureren, slopen, renoveren of aan de slag met groot onderhoud. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er zijn ook subsidies beschikbaar.

 • Stoken van vuur

  Het stoken van vuur in de open lucht is niet toegestaan. Wilt u een paasvuur ontsteken of rietsluik verbranden? Dat is mogelijk. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. U vraagt een ontheffing digitaal aan.

 • Planologisch verzoek

  Heeft u plannen die afwijken van planologische regels zoals het bestemmingsplan? Wilt u uw boerenbedrijf bijvoorbeeld ombouwen tot zorgboerderij? Dan kunt u deze verandering aanvragen met een planologisch verzoek.

 • Sloopmelding

  Als u een woning of een ander bouwwerk verbouwt of sloopt en er komt sloopafval vrij is het goed om te weten wat u hiermee moet doen.

 • Tijdelijk verhuren (Leegstandwet)

  Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk.

 • Uitrit of inrit aanvragen

  Wilt u een ingang of uitgang voor voertuigen van of naar de openbare weg, of een verbreding daarvan, voor bijvoorbeeld de toegang naar een garage? U kunt bij ons terecht voor het aanvragen van een uitrit of het verbreden van een uitrit. Waar we uitrit schrijven kunt u ook inrit lezen.

 • Venten

  Venten (of colporteren) kunt u bij ons uitvoeren zonder vergunning of melding. Op voorwaarde dat het gemeentelijke gronden en water betreft.

 • Watervergunning

  Een watervergunning heeft u nodig als u stoffen wilt lozen in het oppervlakte water of wilt bouwen bij een dijk of kanaal.

 • Wet op de kansspelen

  Als u als vereniging een kansspel, bingo of een loterij wilt organiseren dan heeft u een vergunning nodig.

 • Winkeltijden op zon- en feestdagen

  Vanaf 2017 mogen winkels in onze gemeente iedere zondag open.