Soorten vergunningen

Soms heeft u een vergunning nodig van de gemeente om iets te mogen. Steeds vaker proberen we de regels te versoepelen. 

 • Brandveiligheid

  Gebouwen moeten voldoen aan brandveiligheidseisen. Dat geldt ook voor andere plekken waar veel mensen zijn zoals feesttenten, jachthavens en festivalterreinen.

 • Collecteren

  Als u geld of goederen wilt ophalen voor een goed doel dan kunt u dat in onze gemeente doen zonder vergunning of melding.

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, dan heeft u soms een vergunning nodig. Dat hoeft niet voor alle evenementen, soms hoeft u alleen een melding te doen.

 • Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet

  Gaat u (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen? Of organiseert u een evenement in de openlucht? Dan moet u ervoor zorgen dat uw activiteiten niet schadelijk zijn voor beschermde dieren, planten en natuur.

 • Kabels en leidingen

  De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte en verantwoordelijk voor de kabels en leidingen in de grond. Netbeheerders, bedrijven of aannemers moeten voor het aanleggen, (onder)houden en verwijderen van kabels en leidingen een vergunning of instemming aanvragen of een melding doen via het centraal Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

 • Melding tijdelijke verkeersmaatregelen

  Wilt u in verband met (bouw)werkzaamheden tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente.

 • Monument verbouwen

  U bent eigenaar of huurder van een monument zoals een molen of een boerderij en wilt daar iets aan veranderen. Uw wilt bijvoorbeeld restaureren, slopen, renoveren of aan de slag met groot onderhoud. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er zijn ook subsidies beschikbaar.

 • Omgevingsvergunning

  Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Via de omgevingsvergunning regelt u verschillende vergunningen in één keer. U hoeft dus maar één keer een aanvraag te doen.

 • Paasvuren

  Wilt u rondom Pasen een paasvuur ontsteken? Dan is dat mogelijk, u moet hiervoor een ontheffing aanvragen.

 • Planologisch verzoek

  Heeft u plannen die afwijken van planologische regels zoals het bestemmingsplan? Wilt u uw boerenbedrijf bijvoorbeeld ombouwen tot zorgboerderij? Dan kunt u deze verandering aanvragen met een planologisch verzoek.

 • Sloopmelding

  Als u een woning verbouwt of sloopt en er komt meer dan tien m3 sloopafval vrij dan moet u een sloopmelding doen. Dit is ook het geval als er asbest wordt verwijderd. De sloopmelding moet tenminste vier weken van te voren gedaan worden via het online omgevingsloket.

 • Standplaats

  Binnen gemeente De Fryske Marren zijn verschillende standplaatsen aangewezen. De standplaatsen op de weekmarkten staan hier los van. Standplaatsen worden alleen vergund op de aangewezen plaatsen. Koek en zopie bij ijspret is hierop de enige uitzondering.

 • Tijdelijk verhuren (Leegstandwet)

  Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk.

 • Uitrit of inrit aanvragen

  U kunt bij ons terecht voor het aanvragen van een uitrit of inrit. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier uitrit of inrit. U kunt dit invullen en vervolgens opsturen naar de gemeente. Binnen 6 weken krijgt u reactie op uw aanvraag. Bij een toestemming krijgt u een brief met daarin een prijsopgave van de kosten.

 • Venten

  Het onderscheid tussen venten/colporteren en collecteren is het volgende. Van venten/colporteren is sprake wanneer voor de te venten goederen een vergoeding wordt gevraagd bij collecteren wordt alleen geld of goederen gevraagd voor het goede doel zonder reële tegenprestatie. Venten en een standplaatsvergunning liggen dicht bij elkaar.

 • Watervergunning

  Een watervergunning heeft u nodig als u stoffen wilt lozen in het oppervlakte water of wilt bouwen bij een dijk of kanaal.

 • Wet op de kansspelen

  Als u als vereniging een kansspel, bingo of een loterij wilt organiseren dan heeft u een vergunning nodig.

 • Winkeltijden op zon- en feestdagen

  Vanaf 2017 mogen winkels in onze gemeente iedere zondag open. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft dat dinsdagavond 20 december 2016 besloten.