Carbidschieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december 2020? Dan heeft u toestemming voor het gebruik van een locatie nodig. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid.

Coronadraaiboek carbidschieten

Als gemeente willen we er graag voor zorgen dat het traditionele carbidschieten ook dit jaar weer op een veilige manier door kan gaan. Daarom vragen we dit jaar iets extra’s van u als aanvrager, namelijk: een draaiboek waarin u duidelijk maakt hoe u de 1,5 meter en andere geldende maatregelen naleeft tijdens het carbidschieten. Gebruikt u ons voorbeelddraaiboek voor het carbidschieten? Dan hoeft u geen losse bijlages meer bij de aanvraag toe te voegen.

Toestemming aanvragen voor carbidschieten

Van 1 oktober 2020 tot 1 november 2020 kunt u toestemming voor carbidschieten aanvragen. Dat betekent dat de aanvraag uiterlijk 31 oktober bij ons binnen moet zijn. Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

U vraag toestemming aan via:

Aanvraag carbidschieten


Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een aanvraag te doen bij de gemeente. U heeft daarmee niet automatisch toestemming om te carbidschieten. Onze beoordeling ontvangt u uiterlijk 15 november.

Voorwaarden carbidschieten

De gemeente wil graag dat het carbidschieten veilig gebeurt. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  • het toevoegen van een volledig ingevuld coronadraaiboek is dit jaar verplicht;
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • van de locatie wordt een plattegrond, foto of uitdraai meegestuurd;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing.
  • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten.

Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier.