Carbidschieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december 2019? Dan heeft u toestemming voor het gebruik van een locatie nodig.

Toestemming carbidschieten

Toestemming voor carbidschieten vraagt u aan via:

Aanvraag carbidschieten

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente. U heeft daarmee niet automatisch toestemming.

Waar moet u rekening mee houden?

De gemeente wil graag dat het carbidschieten veilig gebeurt. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden:

  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing en minimaal 300 meter tot gebouwen voor landbouwhuisdieren.

Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier.