Melding tijdelijke verkeersmaatregelen

Wilt u in verband met (bouw)werkzaamheden tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregel

Vul het aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen volledig in en stuur het naar info@defryskemarren.nl of stuur het naar gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. U vraagt dit aan tenminste twee weken voordat u de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) wilt stremmen. Een beslissing op uw aanvraag wordt minimaal twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier genomen.

Waarom moet u tijdelijke verkeersmaatregelen aanvragen?

De gemeente heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen.

Wat zijn de kosten?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.