Omgevingsvergunning

Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Via de omgevingsvergunning regelt u verschillende vergunningen in één keer. U hoeft dus maar één keer een aanvraag te doen.

Vergunning nodig of niet?

Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Via het Omgevingsloket online (OLO) doet u een vergunningcheck. Het wordt dan duidelijk of u een vergunning of melding nodig heeft. Op de vraag en antwoord pagina vindt u ook veel nuttige informatie.

Doe de vergunningcheck

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan vraagt u die via het Omgevingsloket aan. Het systeem geeft aan welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

DigiD of eHerkenning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD (personen) of E-herkenning (bedrijven) nodig.

Status van de aanvraag volgen

De status van uw aanvraag is te volgen via de site van het Omgevingsloket.

Laten beoordelen

U kunt uw aanvraag vóór het indienen laten beoordelen door een medewerker van de gemeente. Ook dat kunt u regelen via het Omgevingsloket.