Subsidie programmering culturele activiteiten

De subsidie voor programmering culturele activiteiten kunt u aanvragen als u binnen gemeente De Fryske Marren in 2019 een samenhangend geheel van culturele activiteiten organiseert. Uw organisatie verzorgt de programmering, maar niet de culturele activiteit. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.

Aanvragen subsidie programmering culturele activiteitenlogo DigiD

U kunt de subsidie programmering culturele activiteiten digitaal aanvragen. Hierbij is het belangrijk om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • uw inlogcode voor DigiD (voor personen);
  • de algemene contactgegevens van uw organisatie;
  • het bedrag aan subsidie dat u nodig heeft;
  • een omschrijving van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt;
  • een begroting van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt.

Tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier is het ook mogelijk om een eigen activiteitenplan en begroting toe te voegen.

Aanvragen subsidie programmering culturele activiteiten

Aanvragen voor 2019 is mogelijk van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 kunt u een subsidie programmering culturele activiteiten aanvragen voor het jaar 2019.

Aanvragen voor 2020 is mogelijk van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 kunt u een subsidie programmering culturele activiteiten aanvragen voor het jaar 2020.

Waar moet uw initiatief aan voldoen?

  • het programma van culturele activiteiten dient een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter te hebben;
  • de activiteiten zijn een aanvulling op het bestaande aanbod en dragen bij aan een levendige en bruisende gemeente;
  • de activiteiten vinden plaats in de gemeente De Fryske Marren;
  • de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en worden bekend gemaakt via publiciteit.

De subsidie bedraagt maximaal € 4.000,- per programma. Hierbij wordt gekeken naar de subsidiabele kosten. Kosten, zoals consumpties voor bezoekers of investeringskosten, vallen niet onder subsidiabele kosten.

Wet- en regelgeving

Meer informatie over de subsidievoorwaarden en criteria kunt u terugvinden in:

De wet- en regelgeving vindt u op de pagina subsidievoorwaarden en beleid.

Lukt digitaal aanvragen niet?

Hieronder kunt u een aanvraagformulier subsidie eenmalige activiteit downloaden. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen?

We hebben een aantal veelgestelde vragen over subsidies verzameld. Misschien staat uw antwoord hier tussen. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 05 14. Of stel uw vraag via ons contactformulier.