Jaarlijkse subsidies

Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden. Vanaf 1 juli 2020 kunt u de jaarlijkse subsidie voor 2021 aanvragen.

 • Meidwaan yn De Fryske Marren

  Organiseert u activiteiten die een heel jaar duren en gericht zijn op:

  • het bevorderen van sociale samenhang in de gemeente;
  • het (laten) meedoen van kwetsbare inwoners in de samenleving;
  • de ondersteuning en begeleiding voor jongeren om hen mee te laten doen in de samenleving;
  • dagbesteding en/of ontmoetings- en ontwikkelingsactiviteiten die een heel jaar duren en verbonden zijn aan een specifieke accommodatie onder leiding van vrijwilligers.

  Dan kunt u als lokale organisatie een jaarlijkse bijdrage vragen voor uw activiteit.

  Meer info
 • Overige jaarlijkse subsidies

  Wilt u een andere jaarlijkse subsidie aanvragen dan Meidwaan yn De Fryske Marren of het onderhoud van molens? Maak dan gebruik van het formulier overige jaarlijkse subsidies. Hieronder vallen bijvoorbeeld de jaarlijkse subsidies voor peuterwerk en voorschoolse educatie, musea, kunstzinnige vorming, openbaar bibliotheekwerk, grote maatschappelijke instellingen et cetera.

  Meer info
 • Onderhoud molens

  Verzorgt u binnen gemeente De Fryske Marren het onderhoud van een molen met de status van Rijksmonument? Dan kunt u een jaarlijkse bijdrage vragen voor het onderhoud.

  Meer info