Taxatieverslag

De gemeente bekijkt elk jaar wat de waarde is van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. Hier wordt een taxatieverslag van gemaakt. Dit verslag met daarin de WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap u moet betalen.

DigiDTaxatieverslag woning inzien

U kunt het taxatieverslag van uw woning inzien met behulp van uw DigiD. U logt daarmee in op Mijn De Fryske Marren. Het onderdeel van onze site waar u zowel uw taxatieverslag als uw belastingaanslag kunt inzien.

Taxatieverslag voor uw woning inzien

Let op: u gebruikt de DigiD code van de persoon op het aanslagbiljet.

Ook via MijnOverheid

Heeft u zich aangemeld via Mijn Overheid? Dan is het ook mogelijk om uw taxatieverslag te downloaden via het landelijke MijnOverheid.

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

Taxatieverslag voor niet-woningen

Bent u in het bezit van een bedrijfspand of een ander pand dat geen woning is, dan kunt u het taxatieverslag downloaden via onderstaande pagina. 

Voor het inloggen gebruikt u het aanslagnummer en het aanslagbedrag. U voert het complete aanslagbedrag in, dit staat op uw aanslagbiljet. Het complete aanslagbedrag is inclusief de cijfers achter de komma. Het invoeren van de komma is niet nodig.

Taxatieverslag van uw pand inzien

Let op: Als het bedrijfspand in eigendom/gebruik is bij een natuurlijk persoon dan moet u het taxatieverslag opvragen via het taxatieverslag woning. U heeft namelijk uw DigiD code nodig.

Meer informatie: