Gratis ID-kaart minderjarige kinderen minima

Kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers onder de minima vallen, kunnen een gratis identiteitskaart aanvragen.

Aanvragen gratis ID-kaart

U vult het aanvraagformulier gratis ID-kaart in. U neemt het aanvraagformulier mee naar het gemeentehuis of servicepunt. Tijdens uw aanvraag levert u het formulier in bij de balie. Komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart? Dan ontvangt u de kaart gratis van ons.

Ouders/verzorgers vullen het aanvraagformulier in

Om in aanmerking te komen voor de gratis ID-kaart vullen ouders/verzorgers het aanvraagformulier in. Kinderen die al zelfstandig een ID-kaart mogen aanvragen (12 jaar of ouder) laten het aanvraagformulier nog door de ouders/verzorgers invullen en ondertekenen.

Alleen de aanvraag van een identiteitskaart is gratis

De aanvraag voor een gratis ID-kaart is een keer per vijf jaar mogelijk, dus ook in het geval van verlies of diefstal. Alleen recht op een gratis ID-kaart als het kind nog geen ID-kaart heeft of de oude ID-kaart (bijna) verlopen is. Het paspoort valt niet onder deze regeling. Ook pasfoto’s worden niet vergoed.

Wanneer valt u onder de minima?

  • U ontvangt een uitkering (Participatiewet, IOAW/IOAZ of Bbz-uitkering);
  • U ontvangt een kindpakket van Stichting Leergeld;
  • U ontvangt een minimabijdrage van de gemeente.

Te downloaden:

Meer informatie: