Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Het uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en Rijksoverheid. Heeft u een uitkering en zit u in een traject naar werk, dan kunt u van de gemeente misschien een vergoeding ontvangen.

Komt u in aanmerking?

U komt voor een tegemoetkoming in aanmerking als:

  • u een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet of IOAW/IOAZ en u maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.
  • u een nieuwkomer bent die een inburgeringsprogramma volgt en een uitkering in het kader van de Participatiewet of IOAW/IOAZ ontvangt.
  • u jonger bent dan 18 jaar, volgt scholing of een opleiding en ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet of kan zo’n uitkering ontvangen (een kopie van het inschrijfbewijs bij dit aanvraagformulier bijvoegen).
  • u inkomen heeft uit arbeid, aangevuld met een uitkering in het kader van de Participatiewet.

De tegemoetkoming kan verstrekt worden aan alleenstaande ouders, maar ook niet-alleenstaande ouders, als in dat geval beide ouders voldoen aan de doelgroep vereisten. Als één van beide ouders hier niet aan voldoet dan wordt van deze ouder verwacht de kinderopvang zelf te kunnen verzorgen. De aanvraag wordt in dat geval afgewezen.

Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag maar moet u wel gebruik maken van kinderopvang? Dan kunt u misschien via De Fryske Marren, op basis van een Sociaal Medische Indicatie, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten. Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een regeling die gemeenten de mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang. Dit kan als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Neem hiervoor contact op met het sociaal wijkteam.

Aanvragen tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Vul het aanvraagformulier tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang in. U kunt uw ingevulde aanvraagformulier met bewijsstukken inleveren bij de balie in het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk en Lemmer. Opsturen kan ook: Gemeente De Fryske Marren, t.a.v. cluster zorg, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met een instantie bij u in de buurt.

Meer informatie: