Verhuizing

Als u verhuist, moet u dat binnen vier weken voor en vijf dagen na de verhuizing melden bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u gaat emigreren, geeft u dat aan bij de gemeente waar u vertrekt.

Regelen

U kunt uw verhuizing op de volgende manieren doorgeven:

Online

U kunt uw verhuizing online doorgeven met behulp van uw DigiD. Maakt u gebruik van een briefadres? Regel dan uw verhuizing op het gemeentehuis of servicepunt.

Verhuizing doorgeven

Gemeentehuis of servicepunten

U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden.

Schriftelijk

U vult het formulier aangifte adresverandering in. Dit stuurt u met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente of u levert het in bij het gemeentehuis of één van de servicepunten.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Doorgeven moet door:

  • Iedereen die 18 jaar of ouder is
  • Ouders, voogd of verzorger voor minderjarigen tot zestien jaar
  • Zestien- of zeventienjarigen zelf of hun ouders, voogd of verzorger
  • Curator voor onder curatele gestelden

Doorgeven mag door:

  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar (alleen als ze op hetzelfde adres wonen)
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar (alleen als zij op hetzelfde adres wonen)
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor schriftelijk gemachtigd hebben
  • hoofden van een gezondheidszorginstellingen voor personen die in die instelling verblijven

Ik ga bij iemand inwonen

De gemeente vraagt dan om instemming van de bestaande bewoner(s). Als de verklaring van de medebewoner niet wordt overlegd dan vindt er een verder onderzoek plaats voordat er gevolg wordt gegeven aan de aangifte.

Online

U (de huidige bewoner) kunt met behulp van DigiD de verklaring van instemming online regelen.

Verklaring instemming woonadres

Op het gemeentehuis

U kunt ook naar het gemeentehuis of de servicepunten om dit te regelen. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Schriftelijk

U vult het formulier (PDF) onderaan de tekst in en stuurt deze met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee.

Emigreren

Vanaf vijf dagen voordat u naar het buitenland verhuist, geeft u dit door aan de gemeente.

Te downloaden: