Werk & inkomen

Heeft u te maken met veranderingen in werk en inkomen? Zoekt u werk of heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan vindt u hier informatie en tips.

Op zoek naar werk

Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om zoveel mogelijk inwoners aan werk te helpen. Lukt het niet om zelf werk te vinden? Wij begeleiden u naar een passende werkplek.

Bijstand en uitkering

Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Tegemoetkoming en toeslagen

U heeft (tijdelijk) geen werk of een laag inkomen. Dan kan de gemeente u wellicht helpen met een tegemoetkoming of toeslagen.

Schulden

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt helemaal voor schulden. Heeft u moeite met het op orde houden en het regelen van uw (financiële) administratie? Wij helpen u!

Fraude doorgeven

Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte te veel uitkering ontvangt? Geef het aan ons door.

Wegwijzer Geld

In de Wegwijzer Geld vindt u handige tips en informatie over geldzaken waar iedereen mee te maken krijgt. Alle mogelijkheden voor inkomensondersteuning, onderwijs en werk in één overzichtelijke gids.