Werk & inkomen

Informatie over werk, uitkeringen, schulddienstverlening, bijzondere bijstand en andere financiële regelingen bij een laag inkomen. Voor alle vragen op het gebied van hulp, zorg en ondersteuning kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam.

Bijstand

Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Uitkering en toeslagen

U heeft (tijdelijk) geen werk of een laag inkomen. Dan kan de gemeente u wellicht helpen met uitkeringen of toeslagen.

Schulden

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor schulden. Hebt u moeite met het op orde houden en het regelen van uw (financiële) administratie?

Participatie

U bent werkloos en wilt weer aan het werk. Op deze pagina een overzicht van de organisaties die u daarbij kunnen helpen.