Afspraken met elkaar

Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp-groep.

  • Bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van de deelnemers en over welke straten bij ‘uw wijk of buurt’ horen.
  • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u een overvloed van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
  • Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken/op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt.
  • Breng naast de wijkagent ook andere partners in uw wijk/buurt op de hoogte van uw WhatsApp-groep (denk hierbij bijvoorbeeld aan uw woningcorporatie).

Kijk ook eens op