Nederland kent een groot maatschappelijk vangnet. Het lukt alleen niet iedereen de juiste oplossing te vinden of te organiseren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is bedoeld om (kwetsbare) mensen te helpen hun vragen en behoeften helder te krijgen. En ook om de juiste hulp te kiezen, te vinden en te regelen.

Iedere inwoner die problemen of beperkingen ervaart kan gebruik maken van deze vorm van cliëntondersteuning. Ongeacht leeftijd, thuissituatie of inkomen. Want iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Lees meer

We onderzoeken wat er beter kan

Er wordt binnen onze gemeente nog weinig gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning. We willen graag weten waarom dat zo is. Ook willen we onderzoeken of de manier waarop we onafhankelijke cliëntondersteuning nu hebben ingericht voldoende aansluit bij de behoeften van inwoners.

Doet u mee? Uw mening is belangrijk! Ook als u op dit moment geen problemen ervaart.

naar het onderzoek

Invullen duurt slechts enkele minuten, uw antwoorden worden anoniem verwerkt

Het Koploperproject

We doen onderzoek in het kader van het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Vanuit het ministerie van VWS is subsidie toegekend om de ontwikkeling van cliëntondersteuning op lokaal niveau te bevorderen.

In 2020 hebben de gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf hiertoe een projectplan ingediend, gericht op verbetering en doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning in de eigen lokale omgeving.

Lees meer over dit onderwerp en het Koploperproject.