In de media zijn onjuiste berichten verschenen over de vervoerspas van gemeente De Fryske Marren. Deze vervoerspas ontvangen alle inwoners die deelnemen aan een re-integratietraject, activeringstraject of inburgeringstraject. De suggestie wordt gewekt dat de vervoerspassen onterecht zijn geblokkeerd. Deze berichtgeving is volgens ons niet juist. De pas wordt alleen ingetrokken als men niet meer deelneemt aan het bijbehorende re-integratietraject, activeringstraject of inburgeringstraject of dit traject heeft afgerond. Het intrekken van de pas gaat altijd in overleg met de betrokkene.

Vervoerspas De Fryske Marren

Uitgangspunt bij gemeente De Fryske Marren is dat inwoners zoveel mogelijk meedoen in de samenleving, zich kunnen ontwikkelen en onafhankelijk worden van een uitkering. De gemeente ondersteunt deze inwoners door middel van het aanbieden van een re-integratietraject, een activeringstraject of inburgeringstraject. Tijdens dit traject kan gebruik worden gemaakt van een vervoerspas. Met deze vervoerspas faciliteren we het vervoer voor het volgen van activeringstrajecten, trajecten die naar werk leiden of inburgeringstrajecten.
De vervoerspas maakt onderdeel uit van het re-integratietraject, activeringstraject of inburgeringstraject. Het sociaal wijkteam van de gemeente, Pastiel of De Wurkjouwer bespreekt met de inwoner wanneer het traject wordt beëindigd. Daarbij wordt ook het beëindigen van de vervoerspas besproken. Vervolgens ontvangt de inwoner een brief van de gemeente, waarin staat dat de vervoerspas niet meer kan worden gebruikt.

Heeft u vragen over uw vervoerspas of over het beëindigen daarvan?

Inwoners kunnen met vragen over de vervoerspas altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14. Een medewerker van de gemeente bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie.