Projecten

Aanpak driesprong Huisterheide

De kruising van de Langwarderdyk en Huisterheide tussen Sint Nicolaasga, Scharsterbrug en Langweer wordt opnieuw ingericht. Zowel door de plaatselijke belangen van Sint Nicolaasga en Langweer als de scholen uit de omgeving en het middelbaar onderwijs Joure wordt al jaren aangedrongen op de aanpak van de driesprong. Wij streven ernaar de herinrichting eind 2022 begin 2023 uit te voeren.

Totstandkoming voorlopig ontwerp

Voordat we met een nieuw ontwerp aan de slag gingen, hebben we gesproken met belangstellenden en gebruikers van deze driesprong. Waaronder met de plaatselijk belangen Langweer en Sint Nicolaasga. Maar ook met (direct) omwonenden die er regelmatig in de trekker, auto, bus, vrachtwagen of op de fiets langskomen. Dit om een goed beeld te krijgen wat er bij de inwoners speelt en wat zij als wenselijk zien voor de herinrichting. Hun input is voor zover mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

huisterheide-luchtfoto_0

Aanleiding herinrichting

Het kruispunt ligt midden in het recreatieve en historische karakter van onze gemeente en binnen het Nationaal landschap Zuidwest Friesland. Vanuit veiligheid, openbaar vervoer, landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt is het nadrukkelijk gewenst maatregelen te nemen op en nabij de driesprong. De beschikbare middelen leken lange tijd een probleem, maar daar lijkt nu een oplossing voor gevonden te zijn.

Te downloaden:

Definitief ontwerp Huisterheide