Startpagina Publicaties

Ter inzage

Onderstaande stukken liggen momenteel ter inzage.

Bestemmingsplannen

Hieronder staan de vijf bestemmingsplannen die als laatste zijn gewijzigd. Op de pagina bestemmingsplannen staat meer informatie.

Beleid & Regelgeving

Hoe we werken is vrijwel altijd vastgelegd in beleid of regelgeving (verordeningen).

GrootDeFryskeMarren

Elke maand brengen wij een eigen papieren katern in de krant GrootDeFryskeMarren.

Andere publicaties

Overige regelmatige publicaties.