75 jaar vrijheid

Logo 75 jaar vrijheid

Samen vieren we 75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Ook in De Fryske Marren hechten we er veel waarde aan om hierbij stil te staan. Overal in onze gemeenschap ontstaan mooie plannen. Graag delen we deze informatie met u en werken we hierin samen, zodat we er met elkaar een goed herdenkingsjaar van maken. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de landelijke activiteiten die deels in onze gemeente plaatsvinden en daarnaast van de lokale activiteiten. We vullen de informatie regelmatig aan.

Op de pagina 75 jaar vrijheid activiteiten vindt u een overzicht van alle activiteiten per maand.

Subsidiemogelijkheid voor lokale initiatieven

Speciaal voor dit bijzondere jubileum heeft onze gemeente een subsidieregeling gemaakt, voor activiteiten in het kader van 75 jaar. Het gaat om een stimuleringsbijdrage. Heeft u ideeën om in De Fryske Marren iets te organiseren rondom het thema 75 jaar vrijheid? U kunt subsidie 75 jaar bevrijding digitaal aanvragen.

Aanvragen subsidie 75 jaar bevrijding
 

Meer informatie over de subsidievoorwaarden en criteria kunt u terugvinden in:

Lukt digitaal aanvragen niet?

Onderaan deze tekst kunt u het aanvraagformulier 'Subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020' downloaden. U kunt uw aanvraag zowel via de post insturen als via het mailadres dat op het formulier staat.

Gaat de activiteit niet door, bijvoorbeeld door het coronavirus?

Geef dit dan door aan het subsidiebureau, via subsidiebureau@defryskemarren.nl.

Nieuwsbrief 75 jaar

Voor lokale herdenkingscomités, plaatselijke belangen en andere instanties die betrokken zijn bij 75 jaar vrijheid en/of het organiseren van activiteiten in dit kader, is er een nieuwsbrief 75 jaar vrijheid. U kunt zich hiervoor inschrijven, zodat u op de hoogte blijft van de landelijke en lokale plannen rondom 75 jaar vrijheid. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u dit mailen naar 75jaarvrij@defryskemarren.nl.

In de loop van januari vindt u op deze pagina een overzicht van de activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. Ook op www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid vindt u veel informatie, vooral over de landelijke projecten. In de Tusken de Marren van december 2019 staat een artikel over 75 jaar vrijheid, u vindt dit artikel in de pdf onderaan deze tekst.

Heeft u vragen?

De contactpersonen bij de gemeente over dit onderwerp zijn Hendrik Hoekstra, Arnold Otten, Anske Schotanus, Yde Wierda, Alice Schop en Trycia van Brug. Voor vragen aan deze werkgroep kunt u terecht op telefoonnummer 14 05 14 en via e-mail 75jaarvrij@defryskemarren.nl.

Voor meer informatie en vragen over subsidie kunt u terecht bij het subsidiebureau via telefoonnummer 14 05 14 of e-mail subsidiebureau@defryskemarren.nl.