Aangepaste dienstverlening

Gemeente De Fryske Marren heeft haar dienstverlening aangepast in verband met het Coronavirus. We volgen hierbij de richtlijnen en adviezen van het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wij vragen u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dat echt noodzakelijk is. Blijf in elk geval thuis als u de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Gemeentehuis en servicepunten

Het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer zijn geopend volgens de reguliere openingstijden. Houd bij uw bezoek gepaste afstand (1,5 meter). De balies zijn voorzien van transparante schermen en een wachtlijn op de vloer.

Informatiebalie voor bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen

In verband met het coronavirus heeft de informatiebalie voor bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen aangepaste openingstijden.

Gewijzigde openingstijden
Maandag 13.00 - 16.00 uur
Dinsdag Gesloten
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur

Inzage gemeentelijk archief

Vanwege het coronavirus is het tijdelijk niet mogelijk om gemeentelijke archiefstukken in te zien op het gemeentehuis in Joure. Wij sturen u de aangevraagde informatie daarom digitaal.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:

 • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020;
 • Bestuurders van wie het rijbewijs (of een categorie op het rijbewijs) verloopt in deze periode kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden;
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling;
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Meer informatie over de tijdelijke regeling vindt u op de website van de RDW.

Milieuterreinen

De milieuterreinen in Joure en Lemmer zijn tijdelijk vanaf 10.00 uur open (de sluitingstijd blijft 16.00 uur). We merken dat het druk is op de milieuterreinen. Daarom zijn de openingstijden verruimd, zodat we de veiligheid van inwoners en medewerkers beter kunnen waarborgen. Daarnaast blijft ons verzoek: kan uw bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Vanwege het coronavirus zijn er extra maatregelen genomen:

 • we laten op de milieustraat per keer maximaal 5 auto’s toe in Joure en Lemmer en maximaal 3 auto’s in Balk (max. 2 personen per auto), waarbij kinderen verplicht in de auto blijven;
 • we vragen u om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden (van bezoekers en medewerkers van de milieustraat);
 • door thuis alvast zoveel mogelijk afval te scheiden kunnen we de doorstroming op de milieustraat bevorderen.

Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door: uw containers worden volgens de normale planning geleegd (zie de afvalkalender). Dit geldt ook voor de oud papierroutes van de gemeente (container met blauwe deksel).

Scholen en vereniging kunnen hun routes ook weer oppakken, als ze dat willen. Een aantal scholen en verenigingen blijft eerst nog doorgaan op de tijdelijke manier, dus let vooral op de eigen informatievoorziening vanuit de school/vereniging zelf over de startdatum om de routes weer te gaan rijden.

Trouwen en partnerschapsregistraties

Voor huwelijken en partnerschapsregistraties geldt dat wij vanaf 1 juli de onderstaande regels hanteren:

 • De kosteloze huwelijken en partnerregistraties worden tot 1 september 2020 voltrokken in de trouwzaal van het gemeentehuis in Joure. Hierbij mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn (inclusief ambtenaar, partners en getuigen).
 • Bij verkorte ceremonies in de trouwzalen van Balk, Joure en Lemmer mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn.
 • Bij (normale) voltrekkingen in de trouwzalen van Balk, Joure en Lemmer mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
 • In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter gehanteerd worden.
 • Huwelijk/partnerschapsregistratie die gepland zijn op een locatie buiten het gemeentehuis, zoals in horeca-instellingen, zijn weer toegestaan. Vanaf 1 juli is maximaal 100 personen toegestaan. Mits de ruimte dit toestaat met toepassing van de 1,5 meter afstand. Personeel, fotograaf en trouwambtenaar worden niet meegeteld.
 • Voltrekkingen thuis zijn vanaf 15 augustus 2020, na beoordeling, weer mogelijk.

Meer informatie

Op de pagina 'Actuele informatie coronavirus' vindt u alles overzichtelijk bij elkaar en houden we u op de hoogte. Ook vindt u veel informatie op de websites van GGD Fryslân, het RIVM en de Rijksoverheid.

Te downloaden: