Algemene informatie kinderopvang, onderwijs en noodopvang

De informatie op deze pagina heeft betrekking op de periode 11 mei tot en met 7 juni en is verdeeld in:

Algemeen

De lijst met cruciale beroepen van de rijksoverheid is leidend voor noodopvang

Nu de maatregelen langzaamaan versoepeld worden, kunnen steeds meer ouders hun werk weer oppakken. Hierdoor kan de vraag naar (nood)opvang toenemen. Noodopvang is alleen mogelijk voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ouders die wel weer mogen werken, maar geen cruciaal beroep hebben, kunnen geen extra noodopvang aanvragen. Als er plek op de opvanglocatie is, mag wel het contract uitgebreid worden. De ouders betalen deze eventuele extra uren zelf.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school of de opvang? 

Kinderen, ouders/verzorgers en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school of de opvanglocatie. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school of de opvang. 

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school/opvang?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de opvang. Neem in dat geval contact op met de leidinggevende.

Scholen

Na de meivakantie zijn een deel van de scholen weer open

De scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn vanaf 11 mei weer open. De regels zijn hierbij als volgt:

  • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
  • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 
  • Er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn. Deze opvang is zonder extra kosten. 
  • Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool gaat de eindtoets dit jaar niet door. Het schooladvies van de leraar is leidend voor de overstap naar de middelbare school. 

Wat gebeurt er op de scholen vanaf 11 mei?

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs openen op 11 mei hun deuren weer. Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 

Hoe gaat de schoolweek eruit zien? 

De scholen bedenken zelf hoe zij vanaf 11 mei les gaan geven. Daarbij kunnen er verschillen tussen scholen ontstaan. De kinderen krijgen hele dagen onderwijs. Bijvoorbeeld: de ene week 2 dagen op school en 3 dagen thuisonderwijs. De andere week 3 dagen op school en 2 dagen thuisonderwijs.

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden de algemene maatregelen:

  • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen. 
  • Schud geen handen. 

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden).

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Scholen verzorgen de noodopvang tijdens schooltijd. De BSO vult de dag na schooltijd aan.

Dit betekent dat kinderen (als er een contract is met de BSO) alleen op dagen dat zij naar school gaan naar de BSO mogen. Dit kunnen wel andere dagen zijn dan in het contract afgesproken (omdat de schooldagen nu anders zijn), maar het aantal dagen BSO kan nooit meer worden dan het aantal contractdagen.

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.

Vervoer van de school naar BSO in verband met noodopvang

In kleine kernen wordt niet op alle dagen BSO aangeboden. Op de dagen dat kinderen van ouders in cruciale beroepen BSO nodig hebben, en de BSO op eigen school niet aanwezig is, kunnen deze kinderen worden vervoerd naar een school/opvanglocatie waar wel BSO is. We vragen ouders dit vervoer zelf te regelen. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente hiervoor het vervoer organiseren. Ouders kunnen dit minimaal één dag van te voren bij hun school aanvragen. Wanneer ouders pas de avond van tevoren doorkrijgen dat ze de volgende dag worden ingeroosterd, kan er helaas geen vervoer meer worden geregeld.

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en voor leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen, kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. De exacte uitwerking van het leerlingenvervoer volgt nog.

Kinderopvang/gastouder

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?

Op 11 mei gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open. De BSO gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool. De BSO is voor en na schooltijden open. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken kunnen daarnaast, als dit nodig is, gebruik maken van extra (nood)opvang. Ouders kunnen dit zelf met de opvang of school afstemmen.

De noodopvang blijft ook beschikbaar voor kinderen uit een kwetsbare gezinssituatie of kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Het sociaal wijkteam jeugd beoordeelt of noodopvang op school of de kinderopvang ingezet kan worden. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 05 14 en vraag naar het sociaal wijkteam jeugd en gezin.

Het hanteren van de Beroepskracht-kind-ratio (BKR) is en blijft het uitgangspunt

Voor de groepsgrootte en de BKR bij de opvang bestaan normen. Die zijn van belang voor het garanderen van de emotionele veiligheid van de kinderen. Er kan met de noodopvang een situatie ontstaan waarin de BKR wordt overschreden, bijvoorbeeld als een broertje of zusje uit hetzelfde gezin extra moet worden opgevangen. De gemeente is van mening dat in deze uitzonderlijke situaties tijdens deze coronaperiode voor een pragmatische oplossing moet worden gekozen.

Mijn kind is wel welkom op school of de noodopvang; hoe weet ik welke locaties geopend zijn?

Voor noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar kunnen ouders terecht bij hun eigen gastouder of opvanglocatie. Gezamenlijk wordt gekeken of op de eigen locatie nog plek is of dat er binnen de opvangorganisatie een andere locatie/gastouder beschikbaar is.

Noodopvang tijdens schooltijden wordt door de eigen school georganiseerd. Is er na schooltijd nog noodopvang noodzakelijk dan is de BSO beschikbaar. Niet elke schoollocatie heeft BSO (of de BSO is niet elke dag geopend) of in het dorp is niet altijd een BSO. Mogelijk wordt u voor noodopvang na schooltijd doorverwezen naar een andere BSO locatie. Dit wordt uiteraard altijd met u afgestemd. Indien nodig wordt vervoer naar de BSO locatie geregeld.

Compensatie opvang voor ouders stopt per 8 juni

De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang stopt per 8 juni. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag, die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni.

Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. Hoe deze vergoeding uitbetaald gaat worden, wordt op dit moment uitgewerkt.

Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug. Kijk voor meer informatie over het coronavirus en onderwijs/kinderopvang op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs.

Zijn er regels voor informele opvang van kinderen?

Voor informele opvang (het woord informeel zegt het al) zijn er geen overheidsregels. Wel adviseert de overheid dringend om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij informele opvang is het belangrijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld opa en oma), te vermijden.

Is er geen ruimte voor noodopvang?

Bekijk dan samen met de ouders, school en/of opvangorganisatie of er een andere oplossing is. Is er ruimte op een ander moment of op een andere opvanglocatie? Is er iemand anders die de kinderen kan opvangen, zoals een buurman of buurvrouw?

Waar kan ik terecht voor vragen?

Op de website Rijksoverheid.nl/coronavirus staat de meest actuele landelijke informatie. Wanneer u specifieke vragen hebt over de situatie in De Fryske Marren kunt u telefonisch contact opnemen: 14 05 14 of een mail sturen aan noodopvangkinderen@defryskemarren.nl.