Algemene informatie onderwijs en kinderopvang

De informatie op deze pagina is verdeeld in:

Algemeen

Kinderen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig naar school. Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs blijven ook na de zomervakantie volledig open.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school of de opvang? 

Kinderen, ouders/verzorgers en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en personeel weer naar school of de opvanglocatie. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school of de opvang. 

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school/opvang?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de opvang. Neem in dat geval contact op met de leidinggevende.

Scholen

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden de algemene maatregelen:

  • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen. 
  • Schud geen handen. 
  • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden).

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Kinderopvang/gastouder

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?

De kinderdagopvang (kinderen tot 4 jaar) en gastouderopvang (kinderen van tot 12 jaar) en de buitenschoolse opvang (BSO) zijn volledig open. De kinderen kunnen weer op hun normale dagen naar de BSO.

Het hanteren van de Beroepskracht-kind-ratio (BKR) is en blijft het uitgangspunt

Voor de groepsgrootte en de BKR bij de opvang bestaan normen. Die zijn van belang voor het garanderen van de emotionele veiligheid van de kinderen. Er kan met de noodopvang een situatie ontstaan waarin de BKR wordt overschreden, bijvoorbeeld als een broertje of zusje uit hetzelfde gezin extra moet worden opgevangen. De gemeente is van mening dat in deze uitzonderlijke situaties tijdens deze coronaperiode voor een pragmatische oplossing moet worden gekozen.

Zijn er regels voor informele opvang van kinderen?

Voor informele opvang (het woord informeel zegt het al) zijn er geen overheidsregels. Wel adviseert de overheid dringend om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij informele opvang is het belangrijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld opa en oma), te vermijden.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Op de website Rijksoverheid.nl/coronavirus staat de meest actuele landelijke informatie. Wanneer u specifieke vragen hebt over de situatie in De Fryske Marren kunt u telefonisch contact opnemen via 14 05 14 of een mail sturen aan info@defryskemarren.nl.