azc Balk

Via deze projectpagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond azc aan de Wikelerdyk in Balk. Vanaf de eerste plannen tot en met de bouw en de daadwerkelijke bewoning van het centrum.

Heeft u vragen?

We hebben veel vragen en antwoorden over het azc verzameld. Deze staan op de pagina Veelgestelde vragen azc Balk.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met gemeente De Fryske Marren. Heeft u een specifieke vraag aan het COA dan kunt u deze stellen via publieksvoorlichting@coa.nl.

Blijf op de hoogte

De informatie op deze projectpagina wordt ook gepubliceerd in de speciale nieuwsbrief.

 • Gemeente verleent omgevingsvergunning voor azc in Balk

  (17-03-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk. Het college heeft de aanvraag van het COA beoordeeld en, nadat nog een aantal details in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangepast, de vergunning afgegeven.

 • Omgevingsvergunning voor azc Balk

  (04-02-2016)
  Overzicht azc

  Op 10 februari 2016 heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk. De aanvraag is voor 6 jaar, dit is inclusief de bouw- en afbraakperiode. Het azc zal volgens de gemaakte afspraken maximaal 5 jaar open zijn, na de komst van de eerste bewoners. De gemeente en het COA hebben veel contact gehad over de plannen, waardoor de omgevingsvergunning op korte termijn verleend kon worden. Vanaf dat moment kon er eventueel nog bezwaar worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning. De verleende omgevingsvergunning is op de gebruikelijke manier gepubliceerd. Daarnaast werd er na het verlenen van de vergunning nogmaals een nieuwsbrief verstuurd.

 • Ook u kunt vluchtelingen helpen

  (29-10-2015)

  De gemeente krijgt regelmatig vragen uit Balk hoe mensen asielzoekers kunnen helpen. Een goede mogelijkheid hiervoor is aanmelden bij Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen; mensen die huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk helpt hen tijdens de toelatingsprocedure, bij het opbouwen van een nieuw bestaan of bij een zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst.

  Zij zetten zich als onafhankelijke organisatie in voor een rechtvaardige behandeling van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. In de regio Noord-Nederland doen zij hun werk met meer dan duizend vrijwilligers, stagiairs en medewerkers in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

 • Raadsvergadering bestuursovereenkomst

  (17-08-2015)

  Op woensdag 26 augustus 2015 werd de bestuursovereenkomst voor de vestiging van een azc in Balk in de gemeenteraad besproken. De vergadering vond plaats in het gemeentehuis in Joure, Herema State 1.

 • Klankbordgroep azc Balk opgericht

  (20-05-2015)

  Gemeente De Fryske Marren vindt het erg belangrijk dat inwoners kritisch mee kunnen denken over de plannen voor een azc op de locatie Landlust in Balk. Daarom heeft de gemeente tijdens de informatiebijeenkomsten op 24 en 31 maart  een oproep gedaan aan omwonenden en belangenverenigingen om zich aan te melden voor een klankbordgroep. De gemeente is blij met het feit dat er zoveel aanmeldingen zijn binnengekomen en dat zowel bewoners van de Wikelerdyk als van het Talúd in de klankbordgroep vertegenwoordigd zijn. Naast de direct omwonenden nemen er leden van Balk Vooruit en de Raad van Kerken deel aan de klankbordgroep.

 • 'Landlust’ in Balk meest geschikte locatie voor vestiging azc

  (19-03-2015)

  De locatie Landlust, aan de Wikelerdyk in Balk is de meest geschikte locatie voor het vestigen van een asielzoekerscentrum in gemeente De Friese Meren. Dit is de conclusie van het locatieonderzoek dat gemeente De Fryske Marren heeft uitgevoerd.

Archief