Bediening bruggen en sluizen per 1 mei

De bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn in heel Fryslân met ingang van vrijdag 1 mei aangepast, namelijk van 9.00 tot 19.00 uur. Voor onze gemeente betekent dit dat we voorlopig weer de normale bedieningstijden hanteren. In Fryslân trekken provincie en gemeenten hierin gezamenlijk op. Met de aanpassing van de bedieningstijden verminderen we de drukte op de piektijden. We willen geen opstoppingen bij de bruggen, maar doorstroming. Dat komt de veiligheid op het water ten goede.

De nadruk ligt op de beroepsvaart; voor de recreatievaart blijft de oproep om niet onnodig het water op te gaan, in de eigen omgeving te blijven of de boot naar de stalling te varen.

Kleine fietspontjes per 20 mei weer in de vaart

De wandel- en fietspontjes in onze gemeente waren tot en met 19 mei uit de vaart. Nu de maatregelen landelijk iets verruimd zijn, hebben we samen met de pontschippers veiligheidsmaatregelen getroffen om ook op de pontjes de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, zowel voor de schipper als voor de passagiers. De pontjes zijn vanaf woensdag 20 mei weer in de vaart; ook de fietsroutes van de ANWB en de Knooppuntroutes zijn daarmee weer volledig. We willen u vragen om uw medewerking bij het waarborgen van de veiligheidsmaatregelen, zowel op de pontjes als in de wachtrij. Op de pontjes geldt maximaal 4 passagiers per overtocht (6 p. op de pont van Terherne). Houd rekening met een langere wachttijd en neem gepast contant geld mee (pin/contactloos betalen is niet overal mogelijk).

De grote auto- en fietspont over de Langwarder Feart kon in gebruik blijven omdat deze groot genoeg is. Ook de zelf te bedienen wandelaarspontjes bij Rotstergaast en in Joure blijven in gebruik; wandelaars kunnen hier zelf de veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Toiletgebouwen en havenkantoren

Gemeenschappelijke toiletgebouwen in havens, op campings, kampeerterreinen, recreatieparken, bij natuurparken en strandjes blijven dicht tot 1 juli, om de veiligheidsmaatregel van 1,5 meter te kunnen blijven waarborgen. Openbare toiletvoorzieningen voor dagrecreatie mogen open, als deze zijn afgescheiden van de was- en douchevoorzieningen. In de gemeentelijke havens zijn - daar waar het kan - de toiletvoorzieningen voor dagrecreatie vanaf 20 mei open. Niet overal is handenwas-gelegenheid, dus neem hierin ook uw eigen verantwoording (hygiënische doekjes/spray). De was- en douchegelenheid blijft overal dicht.

Havenkantoren zijn nog dicht; de water- en stroomvoorziening in de gemeentelijke jachthavens is wel beschikbaar.

Betalen van liggeld kan bij de betaalautomaten in de havens van Joure en Lemmer. In Sloten, Balk en Langweer innen we het liggeld contant en volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Boten met groepen aan boord zijn niet toegestaan.

De brugbediening van 9 tot 19 uur geldt voor de meeste van onze bruggen. Voor de twee bruggen in Balk en voor de Riensluis in Lemmer gelden andere bedieningstijden. Check het overzicht van de bedieningstijden van onze bruggen en sluizen.
Onze havenmeesters zijn telefonisch bereikbaar op deze nummers: 0514 - 531 607 of 0514 - 561 331.
Informatie over de bediening van provinciale bruggen, vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Vermijd drukte

Algemeen blijft het advies om drukte te vermijden, groepsvorming te voorkomen en 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor op het water. Rijksoverheid en gemeenten doen hierbij een beroep op de eigen verantwoording van de inwoners. Wilt u toch genieten van de zon of een frisse neus halen? Houd altijd de richtlijn van 1,5 meter afstand in acht en vermijd groepsvorming (3 personen of meer).

Buiten het gezin om is het niet toegestaan om met meer dan 3 mensen op een boot te verblijven, dit in verband met de richtlijn van 1,5 meter afstand. Daarom worden boten met groepen aan boord geweerd uit onze havens (gezin/huishouden uitgezonderd).

Recreatieparken en campings zijn open onder voorwaarden

Recreatiebedrijven en campings zijn open voor gasten die een huisje, chalet of stacaravan hebben met eigen sanitaire voorzieningen. Als maar voldaan kan worden aan de veiligheidsvoorwaarden van de rijksoverheid zoals de 1,5 meter afstand. Eigenaren moeten hier maatregelen voor treffen. Gemeenschappelijke toilet- was en douchegebouwen blijven voorlopig nog gesloten; toiletvoorzieningen die zijn afgescheiden van de was- en douchevoorzieningen mogen open voor dagrecreatie. Blijf steeds letten op de 1,5 meter afstand.

De gemeentelijke camping in Lemmer is sinds 1 april open, maar de toiletgebouwen, receptie en kantine blijven dicht. Ook is er voorlopig geen animatie.

Campers met eigen voorzieningen

Het is mogelijk om met een camper - met eigen voorzieningen - in Fryslân te reizen. Toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens zijn gesloten tot 1 juli (met uitzondering van de toiletvoorziening als deze een eigen toegang heeft en alleen voor dagrecreanten wordt gebruikt). Bijvullen van water en legen van chemisch toilet is wel toegestaan op campings als dit aan de buitenkant van het toiletgebouw mogelijk is. Ook op de camperplaats geldt de richtlijn: houd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming (3 personen of meer).

Veiligheid blijven waarborgen

De verwachting is dat het kabinet voor 20 mei met informatie komt over het vervolg van de looptijd van de coronamaatregelen. Daarna nemen ook de voorzitters van de Veiligheidsregio's een nieuw besluit over het recreatieseizoen. Ook in Fryslân willen we de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken en vertragen. Inwoners houden zich goed aan de regels en we blijven de maatregelen benadrukken.

In het algemeen geldt vanuit de rijksoverheid en gemeenten het advies om drukte te vermijden.