Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 (22-04-2020)

Het actieplan heeft als doel de verkeersveiligheid binnen de gemeente De Fryske Marren te verbeteren. Aan de hand van verkeerseducatie, communicatie, voorlichting en handhaving wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt ingezet op een Duurzaam Veilig-wegennet. In het actieplan wordt ingegaan op de uitgevoerde activiteiten in 2019. Vervolgens wordt ingegaan op de geplande activiteiten in 2020

Regelgeving

Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020