Afspraken voor alle gemeentelijke monumenten (08-03-2018)

De voormalige gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Boarnsterhim (Terherne) gingen allemaal anders om met gemeentelijke monumenten. Sinds de fusie zijn hier nog geen nieuwe afspraken over gemaakt. De gemeenteraad vindt dit wel belangrijk en heeft daarom besloten dat we nieuwe afspraken gaan maken die gelden voor de gehele gemeente De Fryske Marren.

Welke afspraken worden er gemaakt?

De afspraken over de gemeentelijke monumenten vormen het gemeentelijk monumentenbeleid. We gaan onder andere regels maken waarmee we panden en objecten gaan beoordelen. Ook moet de vraag beantwoord worden of er subsidie beschikbaar kan worden gesteld voor het herstellen en restaureren van gemeentelijke monumenten.

Eerst een nieuwe inventarisatie maken

Naast dat er nieuwe afspraken gemaakt worden, gaan we ook opnieuw bekijken welke panden en objecten in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Deze inventarisatie maken medewerkers van de onafhankelijke Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Daarvoor bekijken zij alle panden en objecten van monumentale waarde die bij ons bekend zijn. Dit zijn bestaande gemeentelijke monumenten. Maar ook panden of objecten die in het verleden bekeken zijn, maar niet zijn aangewezen als gemeentelijk monument. De komende maanden gaat deze inventarisatie plaatsvinden. Als u hier geen brief over hebt gekregen, geldt dit niet voor uw pand. 

Om deze inventarisatie uit te voeren gaat er binnenkort een medewerker van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân op pad om panden of objecten beoordelen. Deze medewerker kan altijd kenbaar maken dat hij/zij in opdracht van de gemeente deze werkzaamheden uitvoert.

Vaststellen erfgoedverordening 2018

De afspraken over de huidige gemeentelijke monumenten staan in de Erfgoedverordening 2017. Deze komt 1 juli 2018 te vervallen. Dat betekent dat eigenaren van een gemeentelijk monument niet meer gebruik kunnen maken van de regelingen die er bestaan. Daarom vragen wij de gemeenteraad om de erfgoedverordening te laten gelden tot uiterlijk 1 juli 2019. Zo blijven de regelingen bestaan tot er een nieuw gemeentelijk monumentenbeleid is opgesteld. De raad neemt op 27 juni 2018 hier een besluit over.

Beleidsarme kadernota

Vorige maand is bekend geworden dat de gemeente een structurele financiële tegenvaller heeft. Dat betekent dat er in 2018 alleen geld beschikbaar is voor plannen met de hoogste prioriteit. De gemeenteraad besluit in het najaar welke plannen dat zijn. Het is dus nog onzeker of er ook geld beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het gemeentelijk monumentenbeleid. We verwachten hier in juli 2019 meer duidelijkheid over te hebben.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en krijg al het nieuws over de gemeentelijke monumenten direct in uw e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief

Lukt het niet u aan te melden voor de nieuwsbrief? Krijgt u bijvoorbeeld geen bevestigingsmail? Stuur dan een mailtje naar redactie@defryskemarren.nl.

Bekijk hier de nieuwsbrief van december 2018.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Alle Jacob Bremer via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.