Afspraken voor alle gemeentelijke monumenten (08-03-2018)

De voormalige gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Boarnsterhim (Terherne) gingen allemaal anders om met gemeentelijke monumenten. Sinds de fusie zijn hier nog geen nieuwe afspraken over gemaakt. De gemeenteraad vindt dit wel belangrijk en heeft daarom besloten dat we nieuwe afspraken gaan maken die gelden voor de gehele gemeente De Fryske Marren.

Welke afspraken worden er gemaakt?

De afspraken over de gemeentelijke monumenten vormen het gemeentelijk monumentenbeleid. We gaan onder andere regels maken waarmee we panden en objecten gaan beoordelen. Ook moet de vraag beantwoord worden of er subsidie beschikbaar kan worden gesteld voor het herstellen en restaureren van gemeentelijke monumenten.

Nieuwe inventarisatie gemaakt

Naast dat er nieuwe afspraken gemaakt worden, hebben we ook opnieuw bekeken welke panden en objecten in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Deze inventarisatie is gemaakt door medewerkers van de onafhankelijke Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Daarvoor hebben zij alle panden en objecten van monumentale waarde bekeken. Dit heeft geleid tot een conceptlijst aan gemeentelijke monumenten.

Opstellen advies

Met alleen een inventarisatie en een lijst aan gemeentelijke monumenten zijn we er nog niet. Samen met een werkgroep en met de deskundige ondersteuning van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is er een advies opgesteld. Daarin staat hoe wij in de toekomst met gemeentelijke monumenten om willen gaan. Dit advies vindt u onderaan deze pagina.

Raad neemt een besluit over het advies

Op woensdag 15 mei om 20.00 uur bespreekt de raad het onderwerp in het zogenaamde ‘petear’. Door middel van het ‘petear’ kan de raad zich een beeld vormen over het onderwerp door vragen te stellen aan betrokkenen. Betrokkenen worden uitgenodigd om hun standpunten duidelijk te maken en om deze vragen te beantwoorden.

Na het inwinnen van informatie is het aan de raad om een besluit te nemen. Op woensdag 29 mei gaan de raadsleden over het onderwerp debatteren. Op dezelfde avond nemen zij een besluit. Het debat en beslút kunt u online volgen via de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook de agenda van de raadsvergadering.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en krijg al het nieuws over de gemeentelijke monumenten direct in uw e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief

Lukt het niet u aan te melden voor de nieuwsbrief? Krijgt u bijvoorbeeld geen bevestigingsmail? Stuur dan een mailtje naar redactie@defryskemarren.nl.

Bekijk hier de nieuwsbrief van april 2019.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Alle Jacob Bremer via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.