Afvalbeleidsplan 2015-2019 (09-03-2015)

In 2014 is het afvalbeleid van de gemeente De Friese Meren geharmoniseerd. Hiertoe is het Afvalbeleidsplan De Friese Meren 2015 - 2019 door de raad vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente mag zelf bepalen welk ambitieniveau wordt nagestreefd en hoe de inzameling wordt uitgevoerd. Daarbij gaat het om het maken van keuzes over de drie hoofdindicatoren milieu, kosten en service.

Door de raad is er voor gekozen om de komende jaren tot een verbetering van de milieuresultaten te komen. Uitgangspunt is hierbij dat ten opzichte van het jaar 2014 het serviceniveau gelijk blijft en de kosten gelijk blijven of worden verminderd. In het afvalbeleidsplan is een set aan maatregelen uitgewerkt om de komende jaren de milieuresultaten te verbeteren en de afvalkosten te beheersen en te verminderen.

Te downloaden: