Beleidsplan Wmo 2013-2016 De Friese Meren (16-01-2013)

Dit item is verlopen op 01-12-2016.

De beakens fersette, ek yn de Wmo is de naam van het nieuwe Wmo beleidsplan van de Friese Meren. De letterlijke vertaling is van richting of ingesteldheid veranderen en dat is precies wat dit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beleidsplan beoogt. De bakens verzetten moet ervoor zorgen dat er een kanteling in de Wmo plaats vindt. Een kanteling van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Gekanteld werken betekent een cultuuromslag voor De Friese Meren en haar partners, maar ook voor de inwoners.

Te downloaden: