Bezwaar maken of een klacht indienen (14-07-2015)

Dit item is verlopen op 01-01-2019.

Als u door een beslissing van een bestuursorgaan persoonlijk in uw belang wordt getroffen, kunt u bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat die beslissing heeft genomen. Het kan ook gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

Informatie over het aantekenen van bezwaar of het indienen van een klacht kunt u vinden via de link onderaan deze tekst.

Meer informatie: