Duurzaamheidsvisie De Friese Meren 2013-2030 (10-12-2012)

Duurzaamheid betekent: het zoeken (en vinden) van een juiste balans tussen mens (people), milieu (planet) en middelen (profit). En dat op een manier waardoor wat wij hier doen geen negatief effecten heeft op andere plekken op de wereld. En dat wat we nu doen geen negatieve effecten zal hebben op toekomstige generaties. Om te bepalen wat we nu (vanaf 2013) gaan doen, zullen we ook ongeveer moeten weten hoe het er straks (2030) uit gaat zien.

Te downloaden: