Gemeentelijke monumenten (11-12-2019)

Elke leefomgeving heeft haar eigen identiteit met eigen cultureel erfgoed. In De Fryske Marren zijn er vele gebouwen en objecten te vinden die iets vertellen over de historie en ontstaansgeschiedenis van het gebied. Om dit deel van ons cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst, is het belangrijk deze te beschermen. Deels doet het Rijk dat door sommige te benoemen tot rijksmonument. Voor de rest is dat een taak voor de gemeente. De Fryske Marren heeft namelijk de mogelijkheid om gebouwen en andere objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument. In de gemeente gaat het om enkele honderden gebouwen en objecten.

Gemeentelijke monumentenbeleid De Fryske Marren

Om alle waardevolle gebouwen en objecten in De Fryske Marren de aandacht te geven die ze verdienen, is er beleid voor monumenten opgesteld. We kregen daarbij hulp van de Werkgroep Harmonisatie Monumentenbeleid De Fryske Marren en het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. In dat beleid staan de regels vermeld voor de beoordeling van monumenten. Op 1 januari 2020 geldt dit nieuwe beleid, samen met een bijbehorende subsidieregeling. Bent u nieuwsgierig geworden naar de specifieke beleidsregels die zijn vastgesteld? Het beleid vindt u onderaan deze tekst.

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

Bent u in het bezit van een gemeentelijk monument? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen vanaf 2020. Afhankelijk van het aantal waarderingspunten, heeft u recht op het ontvangen van subsidie voor eventuele restauratieplannen. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan de instandhouding van panden en objecten.

Voor Skarsterlân en Boarnsterhim (Terherne) wordt in 2020 de aanwijsprocedure opgestart. Pas wanneer een pand of object is aangewezen als gemeentelijk monument, kan er aanspraak worden gemaakt op subsidie. Eigenaren uit deze regio’s ontvangen hierover een persoonlijk bericht. Mocht u als eigenaar niet langer kunnen wachten, neem dan contact met ons op.

Voormalige gemeenten eigen aanpak

De gemeenten waaruit De Fryske Marren is ontstaan, de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en een deel van Boarnsterhim, hebben in het verleden op hun eigen manier aandacht besteed aan het cultureel erfgoed. In Gaasterlân-Sleat en Lemsterland zijn in het verleden zo gemeentelijke monumenten aangewezen. Maar voor De Fryske Marren was nog geen nieuw beleid voor monumenten ontwikkeld. Er was daarom ook nog geen Erfgoedverordening, de juridische basis voor de gemeentelijke monumentenstatus. Het nieuwe beleid is op 13 november 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd, net als de definitieve Erfgoedverordening. Eerder aangewezen gemeentelijke monumenten krijgen een nieuwe of in ieder geval aangepaste beoordeling.

Regelgeving

Gemeentelijk Monumentenbeleid De Fryske Marren

Erfgoedverordening De Fryske Marren