Inkoop- en aanbestedingsbeleid (01-01-2020)

Gemeente De Fryske Marren koopt jaarlijks veel in. Dat varieert van onderhoud aan sportfaciliteiten, de aanleg van wegen en bruggen, onderhoud van gebouwen, inhuur personeel, adviestrajecten, aanschaf machines, facilitaire producten tot de inkoop van producten voor onze eigen uitvoerende organisatie. Kortom een zeer diverse verscheidenheid aan diensten, leveringen en werken.

Regels rondom inkoop

Gemeenten zijn gebonden aan veel regels rondom inkoop. Naast de Europese wet- en regelgeving is per 1 april 2013 ook nationale wet- en regelgeving van toepassing voor overheidsopdrachten onder de Europese drempel: de Aanbestedingswet.

Doelen van het beleid

De gemeente De Fryske Marren streeft naar een optimale besteding van publiek geld, voor de gemeente, haar inwoners en het bedrijfsleven.  In haar eigen inkoop- aanbestedingsbeleid geeft de gemeente aan welke aspecten zij nog meer belangrijk vindt rondom inkoop, zoals het oog hebben voor de lokale economie/MKB, ruimte bieden voor innovatie en duurzaam inkopen (waaronder de pijler Social return).

Wilt u meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Vragen over zaken doen met de gemeente? U kunt natuurlijk bellen met de adviseur inkoop, via telefoonnummer 14 05 14 of mailen naar info@defryskemarren.nl t.a.v. de adviseur inkoop.

Organisatie rondom inkoop

Inkoop is in onze gemeente middels een centraal gecoördineerde inkoopfunctie georganiseerd. Gecoördineerde inkoop houdt in dat de afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkopen. Daarnaast biedt de adviseur inkoop ondersteuning en advies bij (grotere) aanbestedingen. Al onze grotere opdrachten (openbare aanbestedingen) worden via de website van TenderNed bekend gemaakt.

Algemene Voorwaarden

Op al onze (offerte)aanvragen, bestellingen en overeenkomsten gelden, in beginsel, de Algemene Voorwaarden voor Leveringen en Diensten van gemeente De Fryske Marren. Bij Werken zijn in principe de Algemene Voorwaarden Werken van gemeente De Fryske Marren van toepassing, tenzij er samen met de branche ontwikkelde Voorwaarden zijn.Bij IT gerelateerde inkopen en aanbestedingen zijn de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van toepassing. Welke voorwaarden van toepassing zijn staan aangegeven in de aanbestedingsdocumenten.

De spelregels en voorwaarden staan beschreven in onderstaande documenten: