Kadernota Foarút 2017-2021 (04-07-2017)

Ruim 5000 inwoners in De Fryske Marren moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Hoe zorgen we ervoor dat minder inwoners financiële belemmeringen ervaren om mee te doen in De Fryske Marren? Deze kadernotitie vormt een raamwerk met de hoofdlijnen voor de op te stellen uitvoeringsplannen.

Te downloaden: