Nota Grondbeleid 2015-2019 (07-09-2017)

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

Deze nota grondbeleid voorziet in de beleidsregels en uitgangspunten voor het grondbeleid van de gemeente De Friese Meren voor de komende vier jaar. De nota is aangekondigd in het coalitieakkoord 2014-2018 “Een dynamische en vitale gemeenschap”.

Te downloaden: