Notitie Mantelzorgwoningen (18-12-2014)

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de ondersteuning van de mantelzorg een nieuwe wettelijke taak van gemeenten geworden. Vanaf januari 2015 wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en samenredzaamheid van burgers om zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen.